29/03/2023

Saavutettavuusseloste

Saavutettavuusseloste

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian blogiportaalin saavutettavuusseloste

Saavutettavuusseloste koskee palvelua cookingforthefuture.net, joka on laadittu 29.3.2023 ja päivitetty 29.3.2023.

cookingforthefuture.net-sivusto julkaistiin vuonna 2019.

Olemme arvioineet palvelun saavutettavuuden itse.  Havaitsimme sivuston saavutettavuudessa epäkohtia käyttäessämme mm. Wave­-työkalua ja W3C- validaattoria.

Digipalvelun saavutettavuuden tila 

Verkkopalvelu cookingforthefuture.net täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain. Seuraavassa käydään läpi, mitkä saavutettavuusvaatimukset eivät täysin täyty sivustolla.

Puutteiden korjaus

Omnia.fi-verkkopalvelujen uudistusprojektin myötä tämä cookingforthefuture.net-sivusto poistuu keväällä 2023. Tavoiteaikataulu uudistetuille verkkopalveluille on kevät 2023. 

Pyrimme jatkuvasti parantamaan verkkopalvelun sisällön saavutettavuutta  kouluttamalla ja ohjeistamalla henkilöstöä saavutettavan sisällön tuottamisessa verkkopalveluun.

Sivuston videot eivät täytä saavutettavuusvaatimuksia. Aluehallintoviraston ohjeistuksen mukaan verkkosivuston vanhoja videoita ja äänilähetyksiä ei tarvitse muokata takautuvasti saavutettavuusvaatimusten mukaisiksi. Sivustolla julkaistujen videoiden ja äänilähetysten on oltava saavutettavuusvaatimusten mukaisia 29.3.2023 alkaen.

Ei-saavutettava sisältö

Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen.

Havaittava: Matala kontrasti, värit ei erotu kaikissa taustakuvissa. 

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet 

Matala kontrastiero havaittavissa joidenkin kuvien ja tekstien välillä.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty 

  • 1.4.3 Kontrasti (minimi)

Havaittava: Linkkikuvasta puuttuu ALT-teksti 

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet 

Joistakin linkkikuvista puuttuu ALT-teksti. 

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty 

  • 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö 

Havaittava: Otsikko ei sisällä sisältöä. 

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet 

Jotkut otsikot eivät sisällä tekstisisältöä. 

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty 

  • 1.3.1 Informaatio ja suhteet 

Havaittava: Kaikissa videoissa ei ole tekstityksiä. 

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet 

Videoilla ei ole vastaavan informaation sisältävää tekstivastinetta tai audiotiedostoa.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty 

  • 1.2.1 Pelkkä audio tai pelkkä video (tallennettu) 

Havaittava: Videoissa ei kuvailevia tekstivastineita 

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet 

Kaikissa videoissa ei ole kuvailevia tekstivastineita tai ääniselitteitä.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty 

  • 1.2.3 Kuvailutulkkaus tai mediavastine (tallennettu) 

Havaittava: Tekstivastine puuttuu kuvasta 

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet 

Kaikille käyttäjän kannalta olennaista informaatiota sisältäville kuville ei ole annettu kuvaavaa ja riittävän informaation sisältävää tekstivastinetta. 

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty 

  • 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö 

Havaittava: Linkin tarkoitus ei ole selkeä 

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet 

Jokaisen linkin tarkoitusta ei voi selvittää pelkästään linkkitekstistä tai sen kontekstista. 

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty 

  • 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö

Hallittava: Navigointi

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Elementtien h1, h2, h3 ja h4 järjestyksiä ja sisäkkäisyyksiä tulisi parantaa navigoinnin helpottamiseksi.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
  • 2.4.6 Otsikot ja nimilaput

Palaute ja yhteystiedot

Voit lähettää palautetta verkkosivuston saavutettavuuteen liittyen tai pyytää tietoja saavutettavassa muodossa ottamalla yhteyttä sähköpostitse sivuston ylläpitäjään:verkkoviestinta@omnia.fi

Valvontaviranomainen

Mikäli huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta  kahden viikon aikana, voit tehdä asiasta ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
puhelinnumeron vaihde: 0295 016 000